Geselski UDK 0 seznam

Nazaj na UDK SPLETNO KNJIŽNICO?

VSEBINE SE NE POSODABLJAJO OD LETA 2006! OGLEJTE SI NASLEDNICO TE KNJIŽNICE: DIGITALNA KNJIŽNICA INFORMACIJSKIH PROBLEMOV

Navodilo za iskanje na tej strani 

Kliknite gornji navigacijski gumb "Urejanje" (Edit), nakar kliknite "Najdi na tej strani" (Find on this page). Odprlo se vam bo okno, v katerega vtipkate pojem, ki ga iščete, nakar kliknite "Naslednji" (Next). Beseda, ki ste jo iskali se vam bo osvetlila v določeni barvi!

PO ABECEDI

Prevzel zgolj fragment z vira (vrstilce in gesla): http://www.nuk.uni-lj.si/ssg/geslovnik.html
 

SEZNAM PREDMETNIH OZNAK UDK 0 (vključuje spletne povezave)

Preglednica UDK vrstilcev in gesel vsebuje spletne povezave do diplomskih del, spletnih strani, abstraktov, spletnih revij idr. 

 

  Abecedni imenski katalog   UDK:025.342
  Abecedni registri   UDK:004.314  Zdravila
  Adresarji   UDK:050.87; (058.7)
  Akademiki   UDK:061.12-051
  Almanahi   UDK:050.9; (059)
  Ameriške knjige   UDK:002.2(73)
  Analiza poslovanja   UDK:005.52; 005.642.4
  Angleška kultura   UDK:008(420); 316.7(420); 930.85(420)
  Animacija   UDK:004.928; 791.228

  Arabistika  Jezik: nemški

  UDK:008(=411.21); 930.85(=411.21)
  Arabska tipografija   UDK:003.332.5
  Arheološke zbirke   UDK:903/904; 069.51:903/904
  Arhiviranje   UDK:005.921.1"746"; 930.251
  Avkcijski katalogi   UDK:017.3
  Avstrijska kultura   UDK:008(436); 316.7(436); 930.85(436)
  Avtomati   UDK:007.52
  Avtomatizacija   UDK:007;004;62-5
  Avtomatsko luščenje*   UDK:004
  Avtomatsko programiranje   UDK:004.4´242
  Avtomatsko razpoznavanje govora   UDK:004.934
  Avtoriteta   UDK:316.462; 2-732; 005.58
  Bibliografija (IZUM) +  revija knjižnica   UDK:01; 011/016
  Bibliografska kazala   UDK:014.3
  Bibliografske podatkovne baze   UDK:011/014
  Bibliografski opis   UDK:025.32
  Bibliologija   UDK:02
  Bibliotekarji   UDK:023
  Bibliotekarstvo   UDK:02
  Biblioterapija   UDK:028.8:615.85
  Biobibliografije   UDK:016:929
  Biokibernetika   UDK:007:57
  Bohoričica   UDK:003.349
  Bralci   UDK:028.8
  Bralna kultura   UDK:028
  Bralna vzgoja   UDK:028.5:373.3/.5; 372.41
  Bralne navade   UDK:028
  Bralne značke   UDK:028.5:373.2/.5
  Branje   UDK:028; 372.41
  CD-ROM   UDK:004.085.22
  Cenzura   UDK:070.13; 098.1; 351.751.5; 343.349; 351.758.1
  Certifikacija   UDK:006.063; 351.755.5
  Certifikati   UDK:336.763.266; 336.763.268; 336.763.5; 06.066
  Cirilski tiski   UDK:003.349:094
  COBISS   UDK:004.78:025.4.036; 02:004.738.5
  Comarc format   UDK:025.3
  Časnikarski jezik   UDK:070:808.1; 81'276.6:070
  Časniki   UDK:070
  Časopisi   UDK:070; 655.3.066.12
  Časopisje   UDK:070
  Češka kultura   UDK:008(437.1/.2); 316.7(437.1/.2); 930.85(437.1/.2)
Češki literarni časopisi  UDK:050:82(437.1/.2)
  Češkoslovaška kultura   UDK:008(437); 316.7(437); 930.85(437)
  Čitalnice   UDK:027.9
  Članstvo*   UDK:06.023; 342.531.1
  Človek in računalnik   UDK:004.5
  Črkopis   UDK:003.3
  Decimalna klasifikacija   UDK:025.45
  Delovna uspešnost   UDK:005.951:005.63
  Delovni proces   UDK:005.961:005.81
  Design   UDK:331.421; 005.936.2:72.012.22; 347.773
  Deweyeva decimalna klasifikacija   UDK:025.45 DDC
  Dezinfekcija   UDK:069.442; 614.48; 628.166; 628.316.6; 631.462; 648.6; 658.567.5; 66.099.74
  Diagrami   UDK:(084.21); 003.63; 311.218; 681.5.04; 744.42; 912
  Digitalizacija   UDK:004.9
  Digitalne knjižnice   UDK:027:025.4.036
  Digitalni sistemi   UDK:004.3:621.38
  Digitalno tiskanje   UDK:004.356.2
  Diplomska naloga   UDK:001.8:378.6 Seznam se bo sproti dopolnjeval!!!
  Dokumentacija   UDK:002
  Dokumentacijska služba   UDK:002.6
  Donatorstvo  PDF   UDK:061.27 Diplomsko delo
  Dragocene knjige   UDK:094
  Egipčanska kultura   UDK:008(32); 316.7(32); 930.85(32) Angleški jezik
  Ekonomske organizacije   UDK:061.23:33 Vsebuje zgolj en stavek
  Ekskurzije   UDK:06.076; 338.48-32; 371.233; 656.022.33; 7.071.5
  Ekslibrisi   UDK:097
  Elektronska pošta   UDK:004.773.3 Diplomsko delo
  Elektronske knjige   UDK:004.738.5:655.41 Polna besedila leposlovje
  Elektronske preglednice   UDK:004.67
  Elektronske publikacije   UDK:004.738.5:655.41
  Elektronski kriminal   UDK:004.056.53 Vsebuje en odstavek
  Elektronski mediji   UDK:004.087
  Elektronsko založništvo   UDK:004.738.5:655.4
  Emblemi   UDK:003.628; 7.045; 929.628
  Ergonomija   UDK:331.101.1; 005.936.2:72.012.22; 331.421
  Etnološke zbirke*   UDK:069:39
  Evalvacija   UDK:001.818
  Evolucijski algoritmi PDF   UDK:004.421.4 107 strani 10 strani evol. algoritmi
  Evropska kultura   UDK:008(4); 316.7(4); 930.85(4)
  Faksimili   UDK:091.07
  Fanzini   UDK:050
  Feljton   UDK:070.41; 82.0-94
  Festivali   UDK:061.7; (067)
  Filozofija znanosti   UDK:001.1:1 Članki
  Finančno planiranje   UDK:005.51:336 Diplomsko delo na strani 9
  Fleksibilnost (ekonomija)   UDK:005.591.4 Obseg 36 strani. Jezik: angleški
  Francoska kultura   UDK:008(44); 316.7(44); 930.85(44) Jezik: angleški
  Francoske knjige   UDK:002.2(44) Jezik: angleški
  Francoski rokopisi   UDK:091=133.1 Jezik: nemški
Frigijska pisava  UDK:003.342.3 Zaenkrat še ni bilo nič otipljivega!
  Furlanska kultura   UDK:008(=132.1); 930.85(=132.1)
  Futurologija   UDK:001.18 Abstarkt. Jezik: angleški
  Galerije   UDK:069 Seznam slovenskih galerij in muzejev
  Genetski algoritmi PPT   UDK:004.89 Predstavitev
  Geometrijsko modeliranje PDF   UDK:004.925.8 Stran 3 do 18!
  Glagolica   UDK:003.349.1
  Glagolski rokopisi   UDK:091:003.349.1
  Glagolski spomeniki   UDK:003.349.1 Abstrakt
  Glasbene knjižnice   UDK:026:78 Srednja glasbena in baletna šola LJ.
  Glasbeni rokopisi   UDK:091:78
  Glasila   UDK:070.481 za podjetništvo!
  Globalna strategija   UDK:005.44 npr. za občino
  Gospodarske družbe PDF   UDK:347.72; 061.5; 334.7; 658.11 Statistika
  Gotica   UDK:003.344
  Govorne informacije PDF   UDK:004.934 V e- prostoru
  Govorni signali   UDK:004.934; 81'342.1 Kratek sestavek!
  Grški papirusi   UDK:091.2(=14`02) Jezik: angleški
  Grški rokopisi   UDK:091(560.414) Jezik: nemški
Hčere  UDK:055.62-055.2
  Hieroglifi   UDK:003.322 Jezik: nemški
  Hipertekst dokumenti   UDK:004.55
  Hipertekstualna književnost   UDK:004.55:821
  Hrvaška kultura   UDK:008(497.5); 316.7(497.5); 930.85(497.5)
  Hrvaški časopisi   UDK:070(497.5)
  Humanistične vede   UDK:009; 168.522 Jezik: angleški
  Iluminacije   UDK:091.31; 75.056/.057 Jezik: angleški
  Iluminirani rokopisi   UDK:091:75.056/.057 znotraj seznama
  Ilustrirane knjige DOC   UDK:096 Seznam ilustriranih knjig z leta 1999
  Industrijska lastnina   UDK:347.77; 343.533; 001.894
  Industrijski roboti   UDK:007.52;62-52 Imenik dobaviteljev
  Informacije PPT   UDK:001.102; 659.2 Predavanje PPT predstavitev
  Informacijska družba PDF   UDK:004:316; 316.42:659.2; 659.2:004 13 strani
  Informacijska služba   UDK:025.5; 024.5 Mariborska knjižnica
  Informacijska tehnologija PPT   UDK:004 Predavanje prosojnica 16
  Informacijski centri   UDK:061.66

  Informacijski servisi 

  Sprotni informacijski servisi

  UDK:025.5; 024.5 Študijsko gradivo za internet

CTK Online informacijski servisi

   Informacijsko-komunikacijski sistemi PPT   UDK:004.72 ; 621.39 Študijsko gradivo
  Inkunabule PDF   UDK:093 Revija knjižnica: članek  22 strani
  Inovacije   UDK:001.895; 658.589; 330.341.1
  Inovacijska dejavnost   UDK:001.895; 658.895; 330.341.1 Podatki
  Inovativne metode PPT   UDK:001.895; 658.589; 330.341.1 Predavanje org..
  Inovativno poslovanje PDF   UDK:005.591.1; 005.62 Magistrsko delo
  Inovativnost   UDK:001.895; 658.589; 330.341.1
  Institucije   UDK:061.27
  Integralno planiranje PDF   UDK:005.51 Diplomsko delo
  Inteligentna robotika   UDK:004.896 ; 007.52 Jezik: angleški
  Inteligentni računalniški sistemi   UDK:004.896 Jezik: angleški
  Internet (računalniško omrežje)   UDK:004.738.5
  Intranet (računalniško omrežje)   UDK:004.738.4
  Invalidske organizacije   UDK:061.23-056.24 Predpisi ipd.
  Inventarizacija   UDK:025.2; 069.426
  Iskanje informacij   UDK:371.385.1; 02; 002; 004.78:025.4.036
  Italijanska kultura   UDK:008(450); 316.7(450); 930.85(450) Jezik: angl.
  Italijanske knjige   UDK:002.2(450) Jezik: angleški
  Iteracija   UDK:004.424.22; 517.538
  Izdelki PDF   UDK:658.62; 005.936.43 43 strani testi kakovosti
  Iznajdbe   UDK:001.894 Jezik: angleški
  Izposoja   UDK:025.6; 024.6; 027.082 Statistični podatki 2004
  Izposoja gradiva   UDK:025.6; 024.6 članek
  Japonska kultura   UDK:008(520); 316.7(520); 930.85(520) Jezik: nem.
  Javne knjižnice   UDK:027.022
  Javno obveščanje   UDK:659.3; 001.92; 374.7 Register predpisov
  Jugoslovanski časopisi   UDK:070(497.1)
  Kadri PDF   UDK:005.962; 005.95/.96; 658.3 Magistrsko delo
  Kadrovska dejavnost PDF   UDK:005.95/.96; 331.5; 658.3; 331.108 Stran 25
  Kaligrafija   UDK:003.07
  Kartografske zbirke   UDK:912:026.07; 025.176 Jezik: angleški
  Katalogi   UDK:(064); (085.2); 017/019
  Katalogizacija PDF   UDK:025.3 Članek - obseg 28 strani.
  Kazalke   UDK:025.321.8
  Keltski rokopisi   UDK:091(=15); 091(415)
  Kibernetika   UDK:007; 621.391 Jezik: angleški
  Klasifikacija   UDK:025.4; 2-81 Izobraževanje, poklici, dela ipd.
  Klasifikacijski sistemi   UDK:025.44/.47 Jezik: angleški
  Knjige   UDK:002.2; 371.671; 655.3.066.11 Jezik: angleški
  Knjižne vezave PDF   UDK:686.122; 095 Članek 15 strani
  Knjižne zbirke   UDK:082; 090.1; 371.64 Jezik: angleški
  Knjižnice   UDK:027; 371.64; 378.16 Jezik: angleški
  Knjižničarstvo   UDK:02 Združenja, organizacije in projekti
  Knjižnične zgradbe   UDK:022 Jezik: angleški
  Knjižnični fondi PDF   UDK:021.61 Članek - obseg 17 strani
  Knjižnični informacijski sistemi   UDK:021.63 Pod točko 5.1
  Knjižnični katalogi   UDK:017 Jezik: angleški
  Knjižnično gradivo   UDK:02
  Kode   UDK:003.29 Jezik: angleški
  Kodeksi   UDK:091
  Kognitivni razvoj   UDK:004.81:159.92
  Koledar   UDK:006.95
  Koledarji   UDK:(059); 050.9
  Kolportaža   UDK:087.6; 821.09 Z vidika književnosti
  Kolumna   UDK:070.41
  Komuniciranje   UDK:005.57; 06.053.52
  Komunikacijska omrežja (računalništvo)   UDK:004.7
  Koncertne prireditve   UDK:061.7; 78.091
  Kongresi   UDK:(063); 061.3; 005.745
  Konstrukcijska dokumentacija PDF   UDK:002:6 3 strani opis principi
  Kontrola kvalitete   UDK:658.562; 005.922.1 Zakonodaja
  Koprocesorji   UDK:004.272 Opredelitev v angleščini
  Korporativna značnica   UDK:025.323
  Korpus (računalniška zbirka)   UDK:004.65 Vsebuje  zgolj nekaj referencc
  Kratice   UDK:003.083 Evropska Unija - pogoste kratice
  Kriptografija   UDK:003.26
  Krnjenje (informatika) PDF   UDK:025.4.036; 519.683.5 na strani 2
  Kultura   UDK:008
  Kulturne prireditve   UDK:061.4; 061.7
  Kulturno sodelovanje*   UDK:008; 341.232.7; 394.912
  Kulturno življenje*   UDK:008
  Kvaliteta   UDK:658.56; 005.336.3; 006.015.5; 338.518
  Kvantitativno raziskovanje PPT   UDK:005.311.12 Prosojnica 3
  Latinski rokopisi   UDK:091=124
  Leksikoni   UDK:030; (031)
  Leksikoni za mladino   UDK:030-053.6
  Letopisi   UDK:(058); 050.8 Glasba, konceri ipd.
  Listine   UDK:003.074; 2-283; 341.76; 347.181; 656.039; 656.091; 903.2:003.074
  Listkovni katalogi   UDK:025.354
  Literarna združenja   UDK:061.25:82
  Ljudske knjižnice   UDK:027.022
  Logistika   UDK:005.51; 355.41 Jezik: angleški
  Management   UDK:005 Kadrovski vidik, meritve, ocenjevanje...
  Managerji PDF   UDK:069.63; -057.177 6 strani
  Marc format   UDK:025.3
  Medbibliotečna izposoja   UDK:024.6
  Mednarodni projekti   UDK:06.051; 351.712.2.025; 556.02; 625.111
  Mednarodni standardi PPT   UDK:006.3 Informacijska tehnologija, komunikacija
  Mehke množice PDF   UDK:004.891.3 Predavanje / vaje obseg 12 strani
  Mentorstvo   UDK:331.361.3; 005.963.2
  Metode* PDF   UDK:005.22; 159.964.22 17 strani
  Metodologija* PDF   UDK:001.8 17 strani
  Metrologija   UDK:006.91 Jezik je angleški
  Mikrokrmilniki PDF   UDK:004.3; Študijsko gradivo - obseg 13 strani!
  Mikrokrmilniški sistemi PDF   UDK:004.2/.3 Skripta - obseg 98 strani!
  Mikroprocesorji   UDK:004.312.466 Gl. spodnji del strani - zapiski
  Miniaturne knjige   UDK:094 Jezik angleški
  Miniračunalniki   UDK:004.382.4 Jezik angleški
  Mladinska društva   UDK:061.213
  Mladinska periodika   UDK:050(0.053.2)
  Mladinske organizacije   UDK:061.213; 329.78
  Množično komuniciranje   UDK:659.3; 366.636; 001.92; 374.7
  Mobilni roboti   UDK:007.52
  Mobilnost*   UDK:005.966.3; 116; 331.55
  Moderiranje*   UDK:005
  Modernizacija   UDK:005.591.6; 316.422; 629.3.083.7; 629.5.083.7; 631.152
  Monitoring   UDK:005.584.1; 336.225.67; 355.404.7 Angleški
  Mrežno planiranje PPT   UDK:005.51; (083.9) pet prosojnic
   Multimedijske komunikacije   UDK:004.032.6 PDF 14 strani!
  Muzeji   UDK:069
  Muzeji na prostem   UDK:069
  Muzejske zbirke   UDK:069.5
  Muzeologija   UDK:069.01
  Nacionalna bibliografija   UDK:015
  Nacionalne bibliografije   UDK:015
  Nacionalne knjižnice   UDK:027.54 Predavanja pod točko 3.5!
  Načela   UDK:005.12; 336.221.2; 531.11; 629.7.051; 697.571; 697.911;
  Načrti PPT   UDK:069.23; 311.211; (083.92)
  Načrtovanje* PDF   UDK:005.51; 331.103.22 Obseg 22 strani! Sistemi
  Nadpredstavnost   UDK:004.55
  Nadzor PPT   UDK:005.584 2. prosojnica
  Nadzorni organi   UDK:005.742:005.72
  Nadzorni sveti   UDK:005.742:005.72
  Nagrade   UDK:06.068
  Nagrajenci   UDK:06.068-051
  Namizno založništvo   UDK:655.5; 004.915
  Napisi   UDK:003.071; 7.024.4; 736.2; 82-98
  Naslovi*   UDK:025.324; 351.755.1
  Natečaji   UDK:005.332.4; 06.063; 371.27; 7.092
  Navidezna resničnost   UDK:004.946
  Nemška kultura   UDK:008(430); 316.7(430); 930.85(430)
  Nemški časopisi   UDK:070(430)
  Nepojasnjeni pojavi   UDK:001.94
  Nesreče   UDK:005.931.12; 614.8
  Nevarnost   UDK:005.334; 364-781.22; 364-781.24; 614.8.026.1; 614.8.027.1;
  Nevladne organizacije   UDK:061.2; 341.215.2
  Nevronske mreže   UDK:004.032.26
  Neznani leteči predmeti   UDK:001.94NLP
  Nobelove nagrade   UDK:06.068 Nobel
  Nobelovi nagrajenci   UDK:06.068 Nobel-051
  Normativna značnica   UDK:025.323
  Normiranje   UDK:006
  Notranje informacije   UDK:005.57
  Notranji odkup   UDK:005.591.41
  Novinarji   UDK:070-057.1
  Novinarstvo   UDK:070
  Obdelava gradiva UDK:025.3
  Objektna tehnologija   UDK:004  Power Pointove predstavitve
  Objektni modeli  PDF UDK:004.921 39 strani
  Objektno orientirane metode (računalništvo)  PDF UDK:004.045 167 strani. Dokotorska disertacija. O objektno orientiranih metodah str. 41 - 45 idr.
  Objektno orientirane podatkovne zbirke  PPT  UDK:004.652.5 Jezik je angleški!
  Objektno usmerjeno programiranje  UDK:004.42.045
  Obvezni izvod UDK:021.84
  Odhodki  UDK:06.047.47; 657.21
  Odkritja  UDK:001.894; 910.4
  Odkup  UDK:005.932.2; 347.232; 332.22; 336.581.1; 341.223; 34
  Odločanje  UDK:005.311.6
  Odnosi z javnostmi UDK:659.4; 06.048.2; 32.019.5; 354.36
  Okrajšave UDK:003.083
  Online katalogi  UDK:004.78:017
  Online sistemi UDK:004.78
  OPAC  UDK:025.4.036
  Operacijski management  PPT UDK:005.31 23. prosojnica
  Operacijski sistemi  PDF UDK:004.451 10. strani Linux, Windows
  Optično branje UDK:004.92
  Optimiranje PDF  UDK:005.591.1 str. 1; str 6; str 8
  Organizacija  PDF UDK:005.551 75 strani diplomsko delo
  Organizacija dela UDK:005.7; 006.027
  Organizacija poslovanja  PPT UDK:005.7
  Organizacije UDK:061; 347.19; 347.471
  Organizacijska kultura  PDF  UDK:005.7.008 53 strani
  Organizacijske oblike* PDF UDK:005.551 24 strani
  Osebna značnica UDK:025.323
  Osebni računalniki  PDF  UDK:004.382.7 9 strani
Otroški ekslibrisi  Zaenkrat nisem našel nič otipljivega  UDK:097-053.2
  Označevanje  UDK:006.063; 347.772; 371.279.7; 658.782; 621.7.071; 621.795; 621.795.8; 621.798.7
  Papirusi UDK:091.2; 003.51
  Paralelno procesiranje UDK:004.272
  Periferne enote UDK:004.35
  Periodični zborniki  UDK:050(082) Slovar izrazov - periodika itd.
  Periodika UDK:050
  Periodika za moške  UDK:050-055.1 Jezik je angleški
  Pesniške zbirke  UDK:081:821-1
  Pisarniško poslovanje UDK:005.912
  Pisava UDK:003
  Pisave UDK:003
  Pisna dediščina  UDK:003(091); 09(091)
  Pisni spomeniki UDK:003.34
  Planiranje UDK:005.51; 331.103.22; 351.791.1
  Podatki  PPT UDK:004.6 12. prosojnica
  Podatkovne baze  PPT UDK:004.65
  Podatkovne strukture  UDK:004.422.63
  Podatkovno rudarjenje  PPT UDK:004.8 Data Mining
  Podjetja UDK:658; 061.5; 33; 347.7
  Pogajanja  UDK:005.574; 316.485.6
  Popularni tisk UDK:070.48
  Portugalska kultura  UDK:008(469); 316.7(469); 930.85(469)
  Poslovanje  e- poslovanje UDK:005.12 sicer gre pod UDK 3
  Poslovna ekologija  UDK:005.22:504.06
  Poslovna logistika UDK:005.51
  Poslovna pogajanja  UDK:005.574; 331.106.42; 316.485.6
  Poslovna politika UDK:005.21; 338.486.4
  Poslovna psihologija  PDF UDK:005.32 Diplomsko delo! Identiteta potrošniki ...
  Poslovna strategija  PPT UDK:005.5
  Poslovna uspešnost  PDF  UDK:005.336.1; -027.33 12 strani!
  Poslovne informacije UDK:005.57
  Poslovne odločitve  PDF  UDK:005.53(084.2); 005.311.6 18 strami!
   Poslovni adresarji PDF  UDK:050.8/.9; (058) 55 strani!
  Poslovni načrti  PDF UDK:005.52; 005.642.4 9 strani!
  Poslovni primeri* + poslovni načrti PPT UDK:001.87 Vsebuje modele itd.
  Poslovni proces  PPT UDK:005.81; 005.31; 658.5/.8 12. - 30. prosojnica!
  Poslovni razgovori  PPT UDK:005.57
  Poslovni sistemi  PPT UDK:005.1 5 -12 prosojnica!
  Poslovno komuniciranje PPT UDK:005.57
  Poslovno sodelovanje  UDK:005.575-024.62
  Poslovno tveganje  PDF  UDK:330.131.7; 005.334; 004.413.4 6 strani!
  Potujoče knjižnice  PDF  UDK:021.65/.67 Članek 14 strani!
  Predmetne oznake  PDF  UDK:025.343  Članek 13 strani!
  Predsedniki  UDK:06.044.2; 342.511
  Prenos znanja UDK:001.101
  Prepovedane knjige UDK:098.1 Forum!
  Prešernove nagrade  UDK:06.068(497.4)
  Prešernovi nagrajenci  UDK:06.068-051(497.4)
  Prihodki  UDK:005.337; 338.515; 336.25
  Primerjalno presojanje  PDF  UDK:005.642.1 Diplomsko delo: 42 strani!
  Prireditve UDK:061.7
Procesije zaenkrat nisem našel nič otipljivega! UDK:06.073; 2-536.5; 242-536.5; 27-536.5; 394.5
   Procesiranje slik PDF  UDK:004.932  Obseg je 7 strani!
  Procesno računalništvo  DOC gl. 3. letnik  UDK:004:681.518 Gradivo in seminarske naloge
  Procesorji  UDK:004.31;004.383
  Prodajni katalogi UDK:(085); 017.4; 019.4
  Produktivnost PPT UDK:005.61 Prosojnice 4, 7, 9 itd.
  Proizvodna logistika  PDF UDK:005.51 Diplomsko delo Stran 8 in 54 / 57 str.
  Projekti UDK:06.051; 351.712.2.025
  Projektna dokumentacija  PDF  UDK:002:659.2:624 Na strani 5!
  Projektno vodenje PDF UDK:005.8 Obseg je 4 strani!
  Promocija*  UDK:005.966.5; 331.108.52; 355.255
  Proslave UDK:061.75
  Proslavljanje UDK:06.078
  Prosti pristop UDK:024.2
  Prostozidarstvo  UDK:061.236.6
  Psevdonimi UDK:025.322
  Racionalizacija*  UDK:005.591; 37.014.544
  Računalniki UDK:004.38
  Računalniška animacija  PDF UDK:004.928 Obseg je 4 strani!
  Računalniška arhitektura  PDF UDK:004.2 Diplomsko delo 79 strani; 37, 71 - 77 ...
  Računalniška grafika UDK:004.92
  Računalniška omrežja PDF UDK:004.7 Obseg je 44 strani!
  Računalniška orodja PDF UDK:004.4'2 Obseg je 43 strani!

  Računalniška programska oprema 

  Sistemska programska oprema PPT

UDK:004.42
  Računalniška simulacija UDK:004.94
  Računalniška strojna oprema UDK:004.3
  Računalniške igre  UDK:004.5:794
  Računalniške igre za otroke  UDK:004.5:794
  Računalniške komunikacije UDK:004.7
  Računalniški programi UDK:004.42
  Računalniški programski jeziki  PPT UDK:004.43 Vsebuje tudi podatke: o virusih, omrežjih, arhitekturi, operacijskih sistemih itd.
  Računalniški sistemi UDK:004.03
  Računalniški vid UDK:004.93
  Računalniški virusi  Virusi seznam in opredelitev   UDK:004.491.22 Druga spletna povezava je v angleškem jeziku!!!
  Računalniško krmiljenje PPT  UDK:004:519.712
  Računalniško programiranje UDK:004.42
  Računalništvo UDK:004 Članki
  Raziskovalna dejavnost UDK:001.891
  Raziskovalna naloga  PDF UDK:001.81 Primer raziskovalne naloge 24 strani
  Raziskovalne institucije UDK:061
  Raziskovalne organizacije UDK:303.8; 001.891
  Raziskovalno delo  UDK:001.891.5
  Raziskovanje UDK:001.8

  Razpoznavanje govora  PDF

  Razpoznavanje govora v Javi

UDK:004.934 8 strani
  Razpoznavanje vzorcev  PDF  UDK:004.93'1 magistrsko delo 91 strani
  Razstave UDK:021.4; 061.4; 069
  Razvojna politika UDK:005.51
  Razvojni projekti UDK:005.418
  Razvojni vidik* UDK:008; 001.892
  Realni čas  UDK:004.451.7.031.43
  Referalna dejavnost UDK:025.5
  Referenčna literatura UDK:030
  Referenčni korpus UDK:004.65
  Relacijske podatkovne baze UDK:004.652
  Relacijski modeli  PDF  UDK:004.652.4 8 strani!
  Reorganizacija*   PDF  UDK:005.591.4; 321.013; 657.223 3 strani!
  Reprodukcija*  UDK:025.133; 347.78.031; 57.017.5; 581.16; 612.6; 7.026; 744.5
Resničnost UDK:001.12
  Reševanje problemov  PPT UDK:159.95; 004.832; 005.59; 64.012.6
  Revizija UDK:657.6; 336.146; 005.942
  Rimski koledar  UDK:006.951(37)
  Rimski napisi  UDK:003.071(37)
  Roboti  PPT UDK:007.52
  Robotika  UDK:004.896;007.52
  Robotizacija PPT  UDK:004.896;007.52
Robotska roka UDK:007.52
  Rokopisi UDK:091
  Rokopisne zbirke  UDK:069.5:091
  Rokopisni spomeniki UDK:091
  Rune UDK:003.345
Ruska kultura  UDK:008(47); 316.7(47); 930.85(47)
Ruske emigrantske knjige  UDK:002.2(=161.1)
Ruske knjige  UDK:002.2(=161.1)
  Samostanske knjižnice  UDK:027:2-523.6
  Sanacija  UDK:005.418; 658.16
  Segmentacija*  UDK:004.451.353; 611.013.31; 611.018.15; 616-007.253
  Sejmi  UDK:339.174; 061.4; 347.731.2
  Sekretarji  UDK:06.044.4
  Seminarska naloga  UDK:001.81:37
  Senzacionalizem UDK:070.16
  Serijske publikacije  XLS UDK:050; (05)  Pogostost izhajanja
  Sestanki  UDK:06.053.5
  Sigle UDK:003.083
  Simboli UDK:003.62; 164.02; 2-135; 2-526.6; 7.045
  Skavti UDK:061.213
  Skupinsko delo PPT UDK:005.64; 005.961; 371.311.4  študijsko gradivo
Slovanske knjige  UDK:002.2(=16)
  Slovenska kultura  PDF  UDK:008(497.4); 316.7(497.4); 930.85(497.4)       30 strani
Slovenska mladinska periodika  UDK:050(0.053.2)(497.4)
Slovenske knjige  UDK:002.2(497.4); 002.2(=163.6)
  Slovenski časopisi  UDK:070(497.4)
  Slovenski rokopisi  UDK:091=163.6
  Slovenski tiski PDF  UDK:002.2(497.4); 655.5(497.4) 30 strani - založniški in kulturni vidiki
  Slovesnosti UDK:061.7; 394.4
  Sodelavci*  v navidezni združbi PDF  UDK:06.046.2 8 strani. Informacijska komunikacijska tehnologija, zunanji sodelavci itd.
  Sokolstvo  UDK:061.237:796
  Soupravljanje UDK:005.56

  Specialne knjižnice 

  Sekcija za specialne knjižnice v Sloveniji

UDK:026
  Specifikacija UDK:005.53; 006; 303.094.2 Sistemska specifikacija za delovno postajo
  Spletne strani  UDK:004.738.12
  Splošnoizobraževalne knjižnice UDK:027.022
  Spor  UDK:005.334.2; 347.988 S pravnega vidika
  Spremembe* UDK:005.418  Register zasebni raziskovalec
Srbska humoristična periodika  UDK:070.487(=163.41)
Srbske knjige  UDK:002.2(497.11)
Srbski časopisi  UDK:070(497.11)
  Srednjeveški rokopisi  UDK:091"06/14"
  Standardi  UDK:(083.74); 006
  Standardizacija UDK:006; 346.544.4; 658.516
  Stare knjige UDK:093; 094
  Stari starši UDK:055.53
  Statuti   UL in  Statut Skupnosti občin Slovenije  UDK:(061.13); 06.013; 347.191.3; 347.72.028; 35.071.3
  Stoletni koledarji  UDK:(059.3); 050.93
  Strateško planiranje  PDF UDK:005.51 105 strani študijsko gradivo
  Strateško upravljanje  PPT UDK:005
  Strojni krožki  UDK:061.23:631  
  Strokovni sestavki UDK:001.81; (04)  članki  za članke
  Supervizija  UDK:005.584; 005.935; 331.108.641; 332.025.13; 336.71.
  Svetovni adresarji  UDK:(100)(058.7); 050.87(100)
  Svetovni splet  UDK:004.738.52
  Svoboda informiranja UDK:070.13; 351.751  dostop do informacij javnega značaja
  Svoboda tiska UDK:070.13; 342.732; 351.751
  Širjenje*  UDK:005.591.3 preprečevanje širitve računalniških virusov virusi ipd.
  Šolske knjižnice UDK:027.8; 371.64
  Športna društva  UDK:061.2:796
Švedska kultura  UDK:008(485); 316.7(485); 930.85(485)
Švedski časopisi  UDK:070(485)
  Tajne organizacije  UDK:061.236  jezik je angleški!
  Tehnike*  UDK:005.336.5 Tehnike iskanja
  Tekočekristalni prikazovalniki  UDK:004.353.254.3
  Templarji  UDK:061.236.6; 929.712
  Teorija sistemov UDK:007
  Terminsko planiranje  PDF  UDK:005.642.8  21 strani
  Tezavri UDK:025.43
  Tisk UDK:070.32; 655.3
  Tiskalniki  UDK:004.356.2
  Tiskanje  UDK:003.055; 655.3
  Trajnostna strategija  PDF UDK:005.41
  Trening UDK:613.73; 005.963.1; 796.015 Aerobni trening
  Trgovinske družbe UDK:334.7; 347.72; 005.71; 658.11
  Tržni rezultati  PDF  UDK:005.332.8:339.13 58 strani
  Turistična društva  UDK:061.23:338.48
  Turška kultura  UDK:008(560); 316.7(560); 930.85(560)
  Turški časopisi  UDK:070(560)  Jezik je angleški!
  Tveganje PDF  UDK:005.334  Poslovno tveganje, upravljanje
  Učenje  UDK:159.953.5; 004.85; 591.513 Na daljavo
  Učinkovitost*  UDK:005.336.1; 332.155; 531.41;621.1.018; 621.22.018.1; 621.43.018;662.311.2
  Umetna inteligenca UDK:004.89 PDF zbirka + teorija algoritmov!
  Umetne nevronske mreže  UDK:004.032.26 Jezik je angleški!
  UNIMARC format  PDF UDK:025.3 Stran 7-8! Obseg 9 strani
  Univerzalna decimalna klasifikacija  UDK:025.45UDC  Gl. tudi UDK LEKSIKON - UVOD
  Univerzitetne knjižnice UDK:027.7
  Uporaba računalnikov* UDK:004.9
  Uporabniški vmesniki UDK:004.5
  Upravljanje UDK:005
  Urednice  UDK:070.42:929; 808.2:929
  Urejevalniki besedil   UDK:004.912 gl. tudi MICROSOFTove strani
  Ustanove   UDK:347.195; 002.66; 061.27; 061.61
  Ustanovitev* UDK:06.012; 347.72.022; 35.071.1
  Varnost  UDK:005.922.1; 614.8; 351.78
  Varnostni znaki UDK:003.62
  Varovanje gradiva*  UDK:025.7/.9 zavarovanje knjig pred tatvinami!
  Varovanje*  UDK:005.934; 331.45; 351.75
  Večdimenzionalni podatki  PDF UDK:004.6 7 strani!
  Večpredstavnost  UDK:004.032.6 Diplomska seminarska naloga!
  Visokošolske knjižnice  PPT UDK:027.7
  Vizualna dokumentacija UDK:026.06
  Vladne organizacije UDK:35.075; 061.1; 341.217
  Vodenje UDK:005 Vsebuje PDF zbirko o vodenju!
  Vodilke  UDK:025.321.8
  Vojni dopisniki  UDK:070.422.1 ; 341.321.7
  Vpis Brezplačen vpis v slovenske iskalnike UDK:024.1; 355.212.1; 371.212.1; 378.141.21
  Vrednostna analiza  PDF  UDK:005.32:330.133.1 Obsega 72 strani! Načrt
  Vsebinska obdelava UDK:025.343
  Vzajemni katalogi UDK:025.345
  Zagotavljanje kvalitete*  UDK:658.562; 005.922.1
  Zasebne knjižnice UDK:027.1
  Zasebne zbirke UDK:090.1
  Zaščita gradiva  PDF  UDK:025.7/.9 Arhivsko gradivo - obseg 4 strani
  Združenja UDK:061; 347.191.11; 347.471
  Združevanje*  UDK:334.012.82; 330.341.44; 005.591.45
  Značnica   PDF UDK:025.323 8 strani!
  Znanje UDK:001.101
  Znanost UDK:001
  Znanstvena odkritja  PDF UDK:001.894 obsega 8 strani!
  Znanstvena sistematika UDK:001.1
  Znanstvena združenja UDK:061.22; 061.6
  Znanstvene knjižnice UDK:027.021
  Znanstveni sestavki  PDF  UDK:001.818; 06.055; (043) 16 strani!
  Znanstveniki UDK:001-051
  Znanstveno raziskovanje UDK:001.891
  Znanstveno sodelovanje UDK:001.83
  Znanstvenoraziskovalno delo UDK:001.891
  Ženske organizacije  UDK:061.215-055.2
  Ženski časopisi  UDK:070-055.2
  Žepni računalniki  UDK:004.382.76
  Židovski rokopisi  UDK:091=411.16

 

Nazaj na UDK SPLETNO KNJIŽNICO?


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

  

 Datenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!