SEZNAM diplomske naloge, magistrske naloge

 

 

 

Področje UDK 

0

1

 2 

3

 5 

6

 7 

 8 

9


Diskusijski forum  

Stik z avtorjem   

CIP ZAPIS O PUBLIKACIJI


 

UDK Seznam diplomskih in magistrskih del

  
 

  Nazaj na glavno stran?

   VSEBINE SE NE POSODABLJAJO OD LETA 2006! OGLEJTE SI IZDELEK: DIGITALNA KNJIŽNICA INFORMACIJSKIH PROBLEMOV

  004.738.52(043.3):02 (2005-01-21) Strateški načrt izgradnje spletne UDK knjižnice [Elektronski vir] : magistrsko delo/ Karl    Petrič. - Ljubljana : [K. Petrič], 2005. - 149 str.: ilustr., graf. prikazi, modeli, 30 cm. -

Dosegljivo tudi v .PDF obliki pod: http://www.dlib.si/documents/visokosolska_dela/visokosolska_dela/pdf/URN_NBN_SI_doc-XROUEFUU.pdf

   004.738.5(043.2):339.371.5(497.4)+339.138:004.4/.7(043.2):658.8:004.738.5 Razvoj spletnega nakupovalnega centra podjetja Comtron d.o.o. : diplomsko delo / Renato Pulko. - Maribor : [R. Pulko], 2003. - 89 str. : ilustr., graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7663).

  004.42:621.774(430):65.012.45(043.2):648.5(430)+ 659.23(043.2):004.4/.6 Uvajanje SAP R/3 v podjetje : diplomsko delo / Marko Javornik. - Oplotnica : [M. Javornik], 2004. - 60 str. : graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor.Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1245).

  004:65.012.45(043.2):331.101.262+ 659.23:004,331.2+658.3(043.2)+659.23 Primerjalna analiza informacijskih rešitev človeških virov : diplomsko delo / Martina Miklavžina. - Velenje : [M. MIklavžina], 2003. - 66 str. : graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1205).

  004:65.012.45(043.2):336.747.5+336.778(043.2)+336.713/.717(497.4)+ 336.741.28 Elektronski distribucijski kanali bank s primerjalno analizo v NLB in SKB : diplomsko delo / Nataša Bračič. - Maribor, Gornja Radgona : [N. Bračič], 2004. - 82 str. : graf. prikazi , 30 cm. - Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1246).

  004.5/.6(043.2):661.12(497.4 Novo mesto):65.012.45(043.2):004.6/.7(043.2):615.2(497.4)  Uporaba elektronskega zapisa in elektronskega podpisa v Krki : diplomsko delo / Sebastijan Kos. - Šentjernej : [S. Kos], 2004. - 39 str. : barvne ilustr., graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1256).

 1(091):316  Socio-kulturne ovire in spodbude za nastanek in razvoj moderne znanosti : arabska in evropska znanost : diplomsko delo / Maša Ekar. - Ljubljana : [M. Ekar], 2004. - 47 f. , 30 cm. -

 159.96:331.1  Stres pri delu zdravnikov : magistrsko delo / Nevenka Novak. - Ljubljana : [N. Novak], 2004. - 96 str., 4 str. pril. : tabele, graf. prikazi, 30 cm. - 

 159.96:331.1  Obvladovanje stresa v delovnem okolju : diplomsko delo / Simona Orthaber. - Maribor : [S. Orthaber], 2004. - 51 str., [5] str. : graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1411). - 

 2(043)  Religija ameriških predsednikov -primer G.W.Busha : diplomsko delo / Nataša Steklasa. - Ljubljana : [N. Steklasa], 2004. - 93 f. , 30 cm. -

2(043)  Religijske predstave o onostranstvu in njihove družbene funkcije : diplomsko delo / Nataša Kokar. - Ljubljana : [N. Kokar], 2003. - 58 f. , 30 cm

 2(043):001(043)  Znanost in religija : etični vidiki novih znanstvenih spoznanj : diplomsko delo / Jože Toplak. - Ljubljana : [J. Toplak], 2004. - 52 f. , 30 cm

22(043.2)  Jezus v luči "Jezusovega seminarja" : diplomsko delo / Andreja Špelko.  - Ljubljana : [A. Špelko], 2003. - 70 f.,[23] f. pril. , 30 cm. -

 231(497.4)(043.2)  Pojmovanje boga med Slovenci : diplomsko delo / Tina Lešničar. - Ljubljana : [T. Lešničar], 2003. - 87 f. : ilustr. , 30 cm. - 

 314  Demografske razmere in pokojninska reforma v Nemčiji : diplomsko delo / Mohor Vollmaier. - Ljubljana : [M. Vollmaier], 2002. - 47 str., 6 str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. -

 314  Novejši demografski razvoj in prebivalstvena politika v Republiki Sloveniji : diplomsko delo / Tomaž Knap. - Ljubljana : [T. Knap], 2002. - 43 str., 6 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. -

 316.7(043.2)  Sociološki vidiki v načinu oblačenja med osnovnošolci in srednješolci : diplomsko delo / Lea Toplišek. - Ljubljana : [L. Toplišek], 2003. - 60,[23] f. ; 30 cm : tabele, graf. prikazi. -

 343.3/.7   Korupcija in indeks korupcije v Sloveniji : diplomsko delo / Mojca Makar. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002. - 50 str., 4 str. pril. : graf. prikazi, tabele, 30 cm. - 

 35:004  Elektronsko poslovanje javne uprave v Sloveniji in v nekaterih državah Evropske unije : diplomsko delo / Petra Volk. - Maribor : [P. Volk], 2004. - 53 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7826). - 

 36(497.4)(043.2)  Sistem denarnih socialnih pomoči : diplomsko delo / Jasmina Vodeb. - Ljubljana : [J. Vodeb], 2003. - 53 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. -

 331.5 Mihelič, K.K.(2003).  Magisterij - zaposlitvena priložnost ali ovira : diplomsko delo / Katarina Katja Mihelič. - Ljubljana : [K. K. Mihelič]. - 48 str., III, 58 str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
 

 37(497.4)(043.2) Šoro, M.(2002).  Kakovost v izobraževanju : marketinški pristop : diplomsko delo / Majda Šoro. - Ljubljana : [M. Šoro]. - 59 f. : graf. prikazi ; 30 cm

 37(497.4)(043)  Spremembe izobraževalnih možnosti v Sloveniji 1970-2000 : diplomsko delo / Erika Pečnik. - Ljubljana : [E. Pečnik], 2003. - 73,[9] f. : graf. prikazi , 30 cm. -

 371.64/.69 Prelić, M.(2002).  Vloga informacijske in telekomunikacijske tehnologije v izobraževanju : diplomsko delo / Mirjana Prelić. - Ljubljana : [M. Prelić]. - 44 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm
 

 374 A Fortuna, N.(2002).  Ali obstaja pomanjkanje izobraženih delavcev v Sloveniji? : diplomsko delo / Nataša Fortuna. - Ljubljana : [N. Fortuna]. - 49 str., 10 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

 374 B Božič, U.(2002).  Učenje na daljavo na delovnem mestu : poslovna priložnost ponudnikov računalniškega izobraževanja : diplomsko delo / Urša Božič. - Ljubljana : [U. Božič]. - 41 str. : graf. prikazi ; 30 cm
 

 376.63(043.2):331.56/.57(497.4)+331.546/.548(497.4):37.048(043.2) Novak, M.(2004).  Izobraževanje brezposelnih oseb "Program 5000" : diplomsko delo / Mateja Novak. - Jamna : [M. Novak]. - 70 str., [6] f. pril. : graf. prikazi, večinoma tabele ; 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1268)

 378:339.97 Ribaš, J.(2004).  Gospodarske implikacije globalizacije visokošolskega izobraževanja : diplomsko delo / Janja Ribaš. - Kamnik : [J. Ribaš]. - 56 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7896)

 378.12/.18(043.2):37.014.5(4)+378.12(4):314.74-057.87 Ahčin, M.(2004).  Internacionalizacija visokošolskega izobraževanja v kontekstu usposabljanja kadrov za novo razvojno paradigmo : diplomsko delo / Matejka Ahčin. - Ljubljana : [M. Ahčin]. - 48 str. : graf. prikazi, večinoma tabele ; 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1250)

 378.12/.18(043.2):37.014.5(4:497.4)+378.12(4):314.74-057.87 Lončarič, M.(2004).  Mednarodna mobilnost študentov v Sloveniji : diplomsko delo / Metka
Lončarič. - Slovenska Bistrica : [M. Lončarič]. - 76 str. : graf. prikazi, večinoma tabele ; 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7979)
 

 572(043):78  Antropologija glasbe : slovenska glasbena kultura in njen vpliv na ohranjanje etnične identitete med Slovenci v Argentini : diplomsko delo / Joži Vovk. Ljubljana : [J. Vovk], 2004. 76 f,[40] f.pril. , 30 cm. 

 616.9:33  Vpliv epidemičnih bolezni na spremembe v gospodarstvu : diplomsko delo / Matej Grošelj. - Ljubljana : [M. Grošelj], 2002. - 84 str., 20 str. pril. : ilustr. , 30 cm. -

 620.9  Obnovljivi viri energije v Evropski uniji in primerjava podpornih shem za njihovo promocijo : diplomsko delo / Polona Lah. - Ljubljana : [P. Lah], 2003. - III, 49 str., 3 str. pril. : tabele, graf. prikazi , 30 cm. -

 63   Ukrepi EU za razvoj podeželja v obdobju od 2000 do 2006 : diplomsko delo / Dušan - Janez Gačnik. - Ljubljana : [D.-J. Gačnik], 2004. - 48 str., 4 str. pril. : tabele, graf. prikazi, 30 cm. -

 65.012.46:159.923+ 65.014.1(043.2):65.012.6:331  Management in organizacijska kultura : diplomsko delo / Bojan Vertuš. - Maribor : [B. Vertuš], 2004. - 53 str. : graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7770). - 

 657   Sprememba vloge računovodstva in oblike računovodskih informacij za poslovodstvo po uvedbi informacijskjega sistema Baan IV v družbi TALUM : magistrsko delo / Simona Hojak. - Ljubljana : [S. Hojak], 2002. - 86 str. : graf. prikazi, tabele , 30 cm. - 

 659.2:004  Vpliv razvoja informacijskih tehnologij na podjetja : diplomsko delo / Dejan Horvat. - Ljubljana: [D. Horvat], 2002. 47 str. ; 30 cm. (2005-04-10)

 711.4(497.4)(043) (2005-01-23)  Urbano oblikovanje - fizična in družbena dimenzija : diplomsko delo / Urška glažar. - Ljubljana : [U. Glažar], 2004. - 91 f. : ilustr. , 30 cm. - 

 727.1 Analiza možnih lokacij za univerzitetne objekte v Ljubljani : [diplomsko delo] / Damjan Jenšterle. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1979. - načrti , 30 cm. - dosegljivo na Fakulteti za arhitekturo.  NI NA SPLETU!!!

 801.73(043)  Jezikovno-stilna analiza uvodnikov v tedniku Mladina : diplomsko delo / Saša Pušnar. - Ljubljana : [S. Pušnar], 2003. - 58 f. : graf. prikazi, tabele , 30 cm. -

 811.163.6'271.1"18"(042):252(081)  Tri pridige o jeziku : elektronska znanstvenokritična izdaja v zapisu XML - TEI [Elektronski vir] / Anton Martin Slomšek ; Jože Faganel - avtor dodatnega besedila, uredništvo, diplomatični in kritični prepis ; Matija Ogrin - avtor tekstnokritičnih opomb, uredništvo in redakcija zapisa TEI ; Tomaž Erjavec - struktura in zapis TEI. - Verzija 1.4. - Ljubljana : Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2004. -  NI DIPLOMSKO DELO!!!

 811.163.6:659.1(043)  Jezikovna norma in splošna raba v oglaševalskih besedilih : diplomsko delo / Monika Jagodič. - Ljubljana : [M. Jagodič], 2003. - 74 f. : graf. prikazi , 30 cm. -

 81(043)  Metafora v novinarskih prispevkih o nogometu : analiza z vidika kognitivne lingvistike : diplomsko delo / Katja Petan. - Ljubljana : [K. Petan], 2004. - 68 f. : ilustr. , 30 cm. -

   82.0  Novi historizem, Michel Foucault in Mihail Bahtin : diplomsko delo A / Aleš Vaupotič. - Ljubljana: [A. Vaupotič], 2001. - 101 str. ; 30 cm.

 82.0 Bahtin M.:821.111.09 Dickens C. Hard Times Charlesa Dickensa in Mihail Bahtin : diplomsko delo B/  Aleš Vaupotič. - Ljubljana: [A. Vaupotič], 2000. - 184 str. ; 30 cm.

 82.0:396(497.4)(043.2)  Reprezentacije deklištva v trivialni mladinski literaturi : diplomsko delo / Maja Šimaga. - Ljubljana : [M. Šimaga], 2003. - 121 f., 30 cm. -

929(043.2)  Kulturnopolitični nazori Ivana Tavčarja : diplomsko delo / Tina Černuta. - Ljubljana : [T. Črenuta], 2003. - 88 f. : ilustr. , 30 cm. - 

 991(497.4)(043.2):004.9  Geografski informacijski sistem in njegova uporabnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami : diplomsko delo / Katarina Kotnik. - Ljubljana : [K. Kotnik], 2003. - loč. pag. : ilustr., zemljevidi , 30 cm. -

 

  Nazaj na glavno stran?

   

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

  Datenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!