UDK 1

 

 

 

Področje UDK 

0

1

 2 

3

 5 

6

 7 

 8 

9


Diskusijski forum  

Stik z avtorjem   

CIP ZAPIS O PUBLIKACIJI


 

UDK PODROČJE 1

  
 

  Nazaj na glavno stran?

  VSEBINE SE NE POSODABLJAJO OD 2006! PRIPOROČAM OGLED IZDELKA: DIGITALNA KNJIŽNICA INFORMACIJSKIH PROBLEMOV

  1 Filozofija. Psihologija

 1(031) Enciklopedije, leksikoni idr. filozofije

 Enciklopedija filozofije(2005-01-19)

 1(091) Zgodovina filozofije

  Filozofski Vestnik 1 / 01  (2005-01-19) Ključne besede: Zgodovina filozofije, Kozmos in čas, Deleuze – imanenca, Zgodovina evropske ideje. Glavna stran je dosegljiva na URL  http://www.zrc-sazu.si/fi/filvest/FILVEST.HTM 

 1:930.25  Filozofski arhiv (2005-08-28) Vsebuje: zbirko člankov v PDF obliki o filozofih in njihovih teorijah npr. Aristotel, Platon, Hegel, Kant, Nietzsche, Sartre, Heidegger, Habermas, Fichte itd.

 1:001.81:37  Zbirka podiplomskih seminarskih nalog s področja filozofije (2005-08-28) Vsebuje naslednje teme: stroji, mišljenje in inteligentnost, položaj človeka v kozmosu, razmerje med sliko in risbo v fotografiji, etika in strasti, o resnici in zvestobi, korespondenčna teorija resnice, mnemonika uma, socialni realizem kot konstanta v zahodni civilizaciji itd.

  Socio-kulturne ovire in spodbude za nastanek in razvoj moderne znanosti : arabska in evropska znanost : diplomsko delo / Maša Ekar. - Ljubljana : [M. Ekar], 2004. - 47 f. , 30 cm. -

Iz vsebine:
 Družbe so sestavljene iz mnogo različnih sestavnih delov oziroma podsistemov kot so družina, religija, politični in pravni sistem, itd. Odnosi med njimi so urejeni s formalnimi in neformalnimi pravili. Vsak od teh sistemov v različnih družbah stoji na drugačnih temeljih in se razvija v mnogih oblikah. Na ta razvoj vplivajo tako notranji - strukturni dejavniki, kot tudi zunanji, na primer stik z drugimi kulturami. S primerjalno analizo arabskega in evropskega kulturnega okolja sem poskusila ugotoviti, kakšne so bile ovire za razvoj moderne znanosti v arabskem svetu, ki je imel v določenem zgodovinskem obdobju veliko več znanj kot evropski svet in kateri družbeno-kulturni dejavniki so spodbudili nastanek in razvoj moderne znanosti v Evropi. Osredotočila sem se na obdobje od osmega do trinajstega stoletja v arabskem svetu in približno od desetega do štirinajstega stoletja v Evropi. Glavni socio-kulturni dejavniki, ki so tako ali drugače vplivali na razvoj znanosti v obeh kulturnih okoljih, so religija, pravni in šolski sistem.

  Zgodovina filozofije SVAROG  (2005-01-19)

 101 Bistvo in naloga filozofije

  UMNOST ZGODOVINE IN ZGODOVINSKOST UMA   (2005-01-19)

  Filozofske raziskave   (2005-01-19) 

 11 Metafizika. Osnovni problemi

  Metafizika  (2005-01-19) 

   Aristotelova metafizika (2005-01-19) 

 111.85 Lepota, 111.852 Estetika

  Gottlieb Baumgarten. V njegovem pojmovanju je estetika veda o občutnem spoznanju, nižja stopnja spoznavne teorije. Estetika je zanj zmožnost razuma, da primerja. Zanj je estetika neodvisna veda. Gottlieb Baugarten je umrl 26. maja 1762.

 113/119 Kosmologija. Filozofija narave

 Zakoni narave(2005-01-19) 

 113 Splošni zakoni narave 

 122/129 Veja metafizike

 13 Filozofija duha. Metafizika duhovnega življenja

 133 Okultizem. Okultne vede

 Okultni leksikon(2005-01-19) 

 14 Filozofski sistemi in stališča. Svetovni nazor

 Filozofski sistemi(2005-01-19) 

  159.9 Psihologija

 159.9(031) Enciklopedije in leksikoni psihologije

   PSYCH WEB (2005-01-19) Stran je v angleškem jeziku. Vsebuje spletne knjige, brošure, različna programska orodja npr. za mind maping itd.

 159.9(091) Zgodovina psihologije

  History of psychology  (2005-01-19) Vsebuje abeced-ni seznam različnih psihologov v zgodovinskem razvoju psihologije idr.

  Zgodovina psihologije prof. dr. Janek Musek Izvori znanstvene psihologije  (2005-01-19) Okviren pregled zgodovine psihologije

 159.91 Psihofiziologija

   Applied psychophysiology and biofeedback (2005-01-19) Vsebuje zbirko člankov s področja psihofiziologije in je v angleškem jeziku.

159.92 Duševni razvoj in duševne zmožnosti. Primerjalna psihologija

  Behavioural Processes (2005-01-19) Primerjalna psihologija, etologija, vedenje, ljudje, živali idr. Gre za zbirko člankov.

159.96 Posebna duševna stanja - stres, halucinacije, hipnotizem, sanje, itd.

159.96:331.1  Stres pri delu zdravnikov : magistrsko delo / Nevenka Novak. - Ljubljana : [N. Novak], 2004. - 96 str., 4 str. pril. : tabele, graf. prikazi, 30 cm. -

Vsebina: Delo lahko vpliva na zdravje, tako v pozitivnem kot tudi v negativnem smislu. Kakšen je status zdravnika v družbi? Kako se zdravniki pri svojem spoprijemajo s stresom? Pogledi na stres ter predstavitev nekaterih modelov stresa.

 159.96:331.1  Obvladovanje stresa v delovnem okolju : diplomsko delo / Simona Orthaber. - Maribor : [S. Orthaber], 2004. - 51 str., [5] str. : graf. prikazi , 30 cm. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela visokošolskega strokovnega programa ; 1411). -

Vsebina: Delo obravnava teorijo stresa, stres na delovnem mestu, stresni management, zakon o varnosti in zdravju pri delu, stroški posledic stresa idr.  
 

159.964.2 Psihoanaliza 

 159.964:37.011.3-051  Psihologija za učitelje : Skeletove teze (2005-04-17) [PDF] IZ VSEBINE: za študijsko leto 2004 / 2005, psihologija, učitelji, metode psihološkega proučevanja, raziskovalne metode, naloge, raziskovalne tehnike, teorija osebnosti (osebnost) idr.

 159.964.2:159.923  Psihoanaliza. Psihologija osebnosti (2005-04-01) IZ VSEBINE: dodiplomski študij: predmet in metode psihologije, psihologija osebnosti (psihologi), psihologija osebnosti, (pedagogi, samostojna smer), zgodovina in smeri psihologije, nova, mejna in posebna področja psihologije, podiplomski študij: sistematika psihologije, trendi in perspektive sodobne psihologije, psihologija osebnosti (za podiplomski študij na pedagogiki), poglavja iz kognitivne psihologije in psihologije osebnosti A, poglavja iz kognitivne psihologije in psihologije osebnosti B, emocije, motivacija, idr.

 OPOMBA: Nekatere datoteke s področja psihoanalize / teorije osebnosti so precej obsežne oziroma velike, zato ni najbolj smotrno s klikom na spletno povezavo odpirati določeno stran, ampak ravnamo tako: z desno tipko miške kliknemo na spletno povezavo in pritisnemo "SAVE TARGET AS (shrani datoteko kot)"!


  PSIHOANALIZA IN TEORIJA ŽELJE  (2005-01-19) - kratek opis

 The Freud Museum of London   (2005-01-19) - Freudov muzej v Londonu

 Sigmund Freud and the Freud Archives   (2005-01-19) -  Freudovi arhivi

 Jacques Lacan - lacan dot com  (2005-01-19) -  je možno še kaj dodati 

 Sigmund Freud Museum Vienna Homepage    (2005-01-19) -  vse o Freudu

 El web de Jacques Lacan (2005-01-19) -  Lacan (Francoščina)

 Psychoanalytic Electronic Publishing    (2005-01-19)  članki o psihoanalizi

159.97 Psihopatologija

  Predmet psihopatologija  (2005-01-19) Vsebuje pregled nad tem predmetom.

159.972 Duševne bolezni

 Ozarina knjižnica (2005-01-20) Vsebuje pregled o nevrotičnih in psihotičnih obolenjih.

 Anksioznost (strah)    (2005-01-19) 

 Shizofrenija    (2005-01-19) 

16 Logika. Spoznavna teorija. Logična metodologija

 Predmet logika in logična metodologija    (2005-01-19) Pregled nad tem predmetom in povezave.

164 Logistika. Logična kalkulacija

  Logistika (2005-01-19) Logistika z vidika poslovanja.

167 Znanstveno raziskovanje

  Dr. Tine Hribar: Teorija znanosti in organizacija raziskovanja / Stojan Sorčan (2005-01-19)teorija znanosti, znanstveno raziskovanje, organizacija raziskovanja.

168 Znanstvena sistematika

  Scientific Method    (2005-01-19)

17 Nauk o nravnosti. Etika. Praktična filozofija. Življenjska modrost. Morala
 Etika in etični kodeksi : diplomsko delo / Barbara Grah  (2005-01-19)Ključne besede: etika, poslovna morala, etični kodeksi, novinarstvo, pravila.

  Kaj je morala?  (2005-01-19)

  Nazaj na glavno stran?

 


 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

  

 Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!