UDK 5

 

 

 

Področje UDK 

0

1

 2 

3

 5 

6

 7 

 8 

9


Diskusijski forum  

Stik z avtorjem   

CIP ZAPIS O PUBLIKACIJI


 

UDK PODROČJE 5

  
 

  Nazaj na glavno stran?

STRAN SE OD 2006 NE POSODABLJA. PRIPOROČAM OGLED IZDELKA: DIGITALNA KNJIŽNICA INFORMACIJSKIH PROBLEMOV

  5 Matematika. Prirodoslovne (naravoslovne) vede

 502 Priroda. Študij in varstvo prirode. Varstvo prirode in divjine.

 Science and Nature Research(2005-01-22) Strani so posvečene raziskovalcem narave in vsebujejo tudi iskalnike za različne izvedence (eksperte).

 504 Znanost o okolju

   [Environmental science and policy]  ENVIRONMENTAL Science & Policy. - [Print ed.]. - Vol. 1, No. 1 (1998)- . - Exeter : Elsevier Science, 1998-. - 28 cm

 51 Matematika

  Matematika - povezave (2005-01-22)Vsebina: geometrija, odvodi, kombinatorika, algebra, analiza idr.

 52 Astronomija. Astrofizika. Raziskovanje vesolja. Geodezija

  Astronomija in astrofizika (2005-01-22) Vsebuje: naloge, rešitve, seminarske naloge, astronomska opazovanja, dogodke idr.

 Raziskovanje vesolja(2005-01-22) Vsebuje: naslove za astronomsko opremo, programsko opremo, seznam tujih in domačih spletnih naslovov v zvezi z astronomijo.

53 Fizika

 Physics Portal (2005-01-22)

  Uporabna fizika (2005-01-22)

 redni profesor dr. Samo Kralj (2005-01-22) Vsebuje: članke, raziskave, podatke v zvezi z izobraževanjem idr.

 54 Kemija

 Slavni kemiki (2006-04-10) Iz vsebine: Kratke biografske informacije o znamenitih kemikih kot so Svante Arhenius, Robert Bunsen, Antoine Lavoisier, Henry Cavendish, Joseph Black, Fritz Haber, Marie Curie, Otto Hahn, John Dalton, Dimitrij Mendeljejev, Louise Pasteur, Amedeo Avogadro, Wallace Carothers in Linus Pauling.

 Vprašanja in odgovori s področja  kemije (povezava se nahaja tudi na UDK leksikonu - UDK 5, kjer je še nekaj drugih povezav s področja kemije) (2005-08-22)  PDF datoteka 12 strani!  Vprašanja in odgovori s področja kemije (2005-04-10) [PDF] Vsebuje: kemijska nomenklatura, osmoza (gl.stran 9), osmotski tlak, zakon o ohtanitvi mase, Gay-Lussacov zakon, Avogadrov zakon, molska masa, raztopine, izotopi, elektroliza, ph, disociacija vode, kisline, baze, soli, redoks reakcije, oksidacija, redukcija, kemijsko ravnotežje itd. 

 Povezave (2005-01-22) Vsebuje: bogato zbirko povezav od kemije do biokemije idr.

 Minet - Kemija (2005-01-22) Vsebuje: kemija za srednješolce, slovarček pojmov idr.

 Kemija - Žalec (2005-01-22) Vsebuje: alkane, alkene, alkini, nafta, čiste snovi, zmesi, zgradba stoma, kisline, baze, nevtralizacija. Ta stran je namenjena še zlasti osnovnošolcem, vendar je lahko poučna tudi za druge ljudi. Preden vstopite (ponuja vam dve rešitvi) na glavno stran morate še določiti ustrezno zaslonsko resolucijo.

 548 Kristalografija

  Kristalografija - ocena primernosti prispevka (2005-01-22) Vsebuje: osnovo, kemijske vezi, izomorfizem, polimorfizem, homotipija idr.

549 Mineralogija

  SEDIMENTOLOGIJA, MINERALOGIJA IN PETROLOGIJA(2005-01-22)

 55 Geologija in sorodne vede. Meteorologija

  Geološki portal Slovenije (2005-01-22)

 Geološki zavod Slovenije(2005-01-22)

 URAD ZA METEOROLOGIJO(2005-01-22)

   [DOC]   Meteorologija (2005-01-22) Iz vsebine: 1. S čim opišemo vreme ? Vreme opišemo z vremenskimi pojavi, oblaki, vetrom, temperaturo, vlago, zračnim pritiskom. Kako delimo oblake? ...

56 Paleontologija

  Paleontologija in stratigrafija (2005-01-22)

57 Biologija. Biološke znanosti

  Recommended Basic Resources in Biology (2005-01-22) Vsebuje: spletne povezave do spletnih prispevkov, revij, knjig, do podatkovnih baz s področja osnovne biologije.

  Vprašanja in odgovori v zvezi z biologijo (2005-01-22) Vsebuje kratka vprašanja in kratke opredelitve pojmov s področja biologije.

 572 Antropologija

 572(043):78  Antropologija glasbe : slovenska glasbena kultura in njen vpliv na ohranjanje etnične identitete med Slovenci v Argentini : diplomsko delo / Joži Vovk. Ljubljana : [J. Vovk], 2004. 76 f,[40] f.pril. , 30 cm. 

 IZ VSEBINE: antropologija, glasba, cerkev, Slovenci, identiteta, kultura, etnologija, Argentina, izseljenci idr.

  Antropologija (2005-01-22) Stran Društva antropologov Slovenije.

573.2:004.89  Teoretična biologija in Boolove mreže (2005-04-19) IZ VSEBINE: modeliranje kompleksnih sistemov, perturbacije atraktorjev, Boolove mreže, simulacije, kompleksni sistemi, barvni vzorci, genske mreže idr.

575:534.01:113/129  Geni v valovih : holistična teorija življenja (2005-04-19) [PDF, 36 strani] IZ VSEBINE: biološke koherence, nekoherentno valovanje, bioluminiscenca, Bernardova konvekcijske celice, nova biologija. Pri tem spletnem dokumentu gre za odlomek s knjige (6. poglavje).

575.224  Adaptivna mutacija (2005-04-19) IZ VSEBINE: genetika, mutacije, membranski proteini, virusi, baterijska celica in vpliv magnezija idr.

 58 Botanika. Rastlinstvo

  Predmet botanika (2005-01-22) Spletna stran Fakultete za kmetijstvo.

   Botanični vrt Univerze v Mariboru (2005-01-22) Vsebuje opredelitev botanike, fotogalerijo idr.

  Botanical - Online (2005-01-22)

 59 Zoologija. Živalstvo

  Portal živalstvo (2005-01-22) Vsebuje metulji, želve, seznam društev, akvaristika idr. povezave.

  Internet Information Portal for Animals (2005-01-22) Vsebina: fotogalerije, izobraževalni center, opisuje različne živalske vrste po vsem svetu idr.

591.148  ULTRAŠIBKA BIOLUMINISCENCA (2005-04-19) IZ VSEBINE: luminiscenca, ultrašibka bioluminiscenca, mikroorganizmi, živali, rastline, tvorba visokih vzbujenih stanj, stres, rezistenca, regeneracija itd.

  Nazaj na glavno stran?

    

 

 

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

  

 Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!